Raskaankaluston vianetsintä ja diagnosointi, huolllot ja korjaukset.