DIESELHUOLTO

IMG_1688IMG_0787-muokattuIMG_11871IMG_06791

RK Huolto-Osa Oy on vuoden 2016 aikana liittynyt Bosch Diesel Center ketjuun, investoiden EPS815-dieselkoepenkin varustettuna suuttimien ja pumppujen testausvarusteilla, "rekkalastillisen" erikoistyökaluja ja laitteita, sekä kouluttanut henkilökuntaa dieselhuolto tehtäviin. Nykyaikaisten dieseljärjestelmien korjaus vaatii erikoiskorjaamon jolla on nämä edellä mainitut koneet ja kalusto sekä koulutettu henkilökunta.

Dieselhuolto

Ajoneuvoissa kiinni olevat kunnostettaviksi tulevat pumput ja suuttimet voidaan irrottaa meillä paikanpäällä, tai asiakas voi toimittaa ne valmiiksi irrotettuina. Irrotetut pumput ja suuttimet tulisi pakata puhtaaseen tiiviiseen pakettiin, missä ne eivät pääse kolhiintumaan tai tahriintumaan. Jos ajoneuvoon ei ole suoritettu vielä vianetsintää ja komponenttien toimivuus on vielä arvaus, niin pystymme testaamaan myös ajoneuvoissa kiinni olevia dieselkomponentteja.

Suuttimet

Suuttimelle tehdään ensimmäiseksi silmämääräinen tarkastus, minkä jälkeen se puhdistetaan ultraäänipesurissa. Puhdistuksen jälkeen suutin testataan Bosch EPS815-dieselkoepenkissä. Suuttimen testituloksista tulostetaan raportti, minkä perusteella tehdään kustannusarvio suuttimen korjauksesta. Jos kustannusarvio korjauksesta on taloudellisesti järkevämpää kuin uuden suuttimen hankkiminen, niin silloin suutin kunnostetaan. Suuttimen korjaus on yleensä asiakkaalle edullisempi ratkaisu kuin uuden hankinta.

Korjauksen jälkeen suuttimien on läpäistävä lopputarkastus dieselkoepenkissä ennen kuin niitä voi asentaa takaisin moottoriin. Automaattisessa testiajossa suutin tarkastetaan vähintään viidessä eri kuormituspisteessä, joissa syöttömäärä mitataan.

Pumput

Testattavaksi tai säädettäväksi tulevat pumput puhdistetaan päällisin puolin ja säädetään tai testataan koepenkissä. Kunnostettavaksi tulevat pumput puhdistetaan päällisin puolin, puretaan ja komponentit puhdistetaan ultraäänipesurissa. Tämän jälkeen komponentit tarkastetaan, jolloin saadaan kustannusarvio tarvittavista varaosista. Pumppu kasataan alkuperäisvaraosilla valmistajien vaatimusten ja ohjeiden mukaisesti sekä Boschin puhtausnormeja noudattaen. Kasauksen jälkeen pumppu ajetaan testipenkissä ja säädetään valmistajan ohjearvoihin. Kunnostettu pumppu suojataan ja pakataan huolellisesti.